haga silverbestick

MODELLEN ÄR UTGÅENDE!

Haga är en matsilvermodell vars design är inspirerad av de idylliska ”fjäriln vingad” och sessorna på Haga. Modellen har tydligt naturen och fjärilens elegans i åtanke i de romantiska utsirligarna och tillverkas av Mema-Gab. Haga silverbestick passar bra på vardagsbordet såväl som till fest.

Haga finns även som nysilverbestick.