Silver i siffror

Silver är ett atomslag och ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller.

Silver används till smycken, matsilver och prydnadsföremål, men faktiskt mer än 60 % av det tillgängliga silvret används i elektronik- och fotoindustrin.

Finsilver kallas rent, olegerat silver. Det är 100 % silver, eller snarare tekniskt rent silver som betecknas 999,9/1000 silver

  • Kemiskt tecken: Ag (tillhör gruppen ädelmetaller)
  • Atomnummer: 47
  • Atommassa (u): 107,868
  • Densitet (specifik vikt): 10,50 g/cm3
  • Smältpunkt: 962°C
  • Kokpunkt: 2212°C

Beteckningen 925 benämns ofta Sterlingsilver.