SilverTabell 

Äkta matsilver skall ha årsstämplar enligt tabell