ros silverbestick

Skaftet smyckas av en ros med genom brutet mönster och är en populär kaffeservice.

För info maila oss på info@matsilver.se eller ring 016 14 26 00 (var kl 10-15).

Obs leveranstid 2-3 veckor.